Liverpool vernieuwt!

Aanmelden

Onderwerpen en sprekers


Plenair

 

Tot hoe ver ga je met je oncologische patiënt?

prof.dr. Michel van den Heuvel, longarts
Radboudumc, Nijmegen

dr. Rik Gerritsen, intensivist
Medisch Centrum Leeuwarden

 


Meer informatie volgt z.s.m.

 

 

Interculturele palliatieve zorg

drs. Mustafa Bulut, geestelijk verzorger
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, OBIZ Opleidingsbureau Interculturele Zorg

 

In de palliatieve zorg hebben we te maken met verschillende culturen en verwachtingspatronen. Hoe kan je je als longarts hiertoe verhouden?

De thema’s die in de workshop aan bod komen, zijn:
1. Familiepatronen en rollen
2. Pijnbestrijding
3. Slechtnieuwsgesprek
4. Abstinerend beleid
5. Moment van abstineren

Leerdoelen:
- Deelnemer neemt kennis van de ziektebeleving vanuit andere culturen.
- Deelnemer neemt kennis van interculturele communicatiemodellen en leert deze toe te passen.

 

 

Palliatieve emergencies in de longoncologie

prof.dr. Yvette van der Linden, radiotherapeut-oncoloog / hoogleraar Palliatieve Geneeskunde
Afdeling Radiotherapie / Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC

Bij patiënten met gevorderde longkanker kunnen verschillende klachten ontstaan die tot (enige) spoed manen. Denk hierbij aan forse pijn, dreigende dwarslaesie door wervelmetastasen, progressieve dyspnoe of inklemmingsverschijnselen door hersenmetastasen. Wat zijn de behandelopties? En wanneer is niets doen op zijn plaats?

Leerdoelen:
- Inzicht in indicaties en effectiviteit van palliatieve interventies, met focus op radiotherapie bij gevorderde longkanker
- Inzicht in tweesporen beleid, waarbij tegelijk ingezet wordt op behandeling van ziekte, en op behoud van kwaliteit van leven

 

Practical management of chronic breathlessness: the Breathing, Thinking, Functioning clinical model

dr. Anna Spathis, Assistant Professor in Palliative Care, Honorary Consultant in Palliative Medicine
University of Cambridge, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust

 

Many people continue to experience distressing breathlessness, even when the underlying lung disease has been optimally managed. Pharmacological approaches, such as opioids or oxygen, have little evidence to support them. Using the Breathing, Thinking, Functioning model, this session will describe a practical approach to understanding chronic breathlessness and managing it non-pharmacologically.

Learning objectives:
• Chronic breathlessness can be inadvertently worsened by vicious circles of emotional and behavioural responses,
   as described in the Breathing, Thinking, Functioning model.
• The model can facilitate symptom management by helping patients make sense of the symptom, by increasing
   their confidence in their ability to self-manage, and by suggesting the most relevant management techniques for an individual.

 

Casuïstiekbespreking

drs. Kris Mooren, longarts & arts palliatieve zorg
Spaarne Gasthuis, Haarlem

drs. Marike de Meij, hoofd team ondersteunende en Palliatieve Zorg
OLVG, Amsterdam

 

 

U wordt als deelnemer van harte uitgenodigd als voorbereiding op dit symposium, een casus voor te bereiden om tijdens de casusbespreking te kunnen presenteren.

 

 

Workshops

Mogelijkheden van complexe pijnbehandeling in de longgeneeskunde

prof.dr. Monique Steegers, anesthesioloog, pijn- en palliatief specialist
Amsterdam UMC

drs. Remko Liebregts, anesthesioloog
Amsterdam UMC

 


Via de pijnsyndromen in de longgeneeskunde behandelen we een stuk fysiologie van (complexe) pijn en de behandeling.

Leerdoelen:

- Na het volgen van deze sessie bent u op de hoogte van de pijnsyndromen in de longgeneeskunde.
- Heeft u kennis genomen van de verschillende behandelmogelijkheden.

 

Communicatie

drs. Kris Mooren, longarts & arts palliatieve zorg
Spaarne Gasthuis, HaarlemCommunicatie in de palliatieve zorg vraagt om vaardigheden, die in de opleiding tot arts niet voldoende aan bod komen.
Anderzijds is communicatie de belangrijkste ‘skill’ in het werk met ongeneeslijk zieke patiënten.

Leerdoelen:
Kennis uitbreiden over de volgende onderwerpen:
- Slecht nieuws brengen.
- Bespreken van prognose.
- Omgaan met moeilijke emoties (boosheid, ‘hopeless/helplessness’, ontkenning).


 

Innovatieve opties bij ernstig COPD (en hoe integreer je dat met ACP?)

dr. Marlies van Dijk, longarts
UMCG

drs. Eline van der Ploeg, longarts i.o.
UMCG

 

Tijdens deze workshop worden de belangrijkste innovatieve behandelopties bij COPD besproken, zowel binnen als buiten studieverband. Indicaties en contraindicaties voor deze behandelingen komen aan bod, net als het effect van de behandelingen op kwaliteit van leven. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe je ACP en innovatieve behandelingen met elkaar kunt integreren.

Leerdoelen: 
- Inzicht in de beschikbaarheid van innovatieve behandelingen voor ernstig COPD en het effect van deze behandelingen op
  kwaliteit van leven.
- Inzicht in de belangrijkste indicaties/fenotypes voor deze innovatieve behandelingen.
- Inzicht in de integratie van ACP met innovatieve behandelingen bij COPD.

 

Palliatieve sedatie

drs. Sander de Hosson, longarts        
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen    

drs. Anne-Marije Buiter, longarts 
Tjongerschans, Heerenveen

 

Interactieve workshop waarbij praktijkperikelen rondom palliatieve sedatie zullen worden besproken. Hierbij zal casuïstiek worden afgezet tegen de bestaande richtlijnen.

Leerdoelen:
- Indicatiestelling en uitvoering van palliatieve sedatie.
- Omgaan met problemen die niet in de richtlijn staan vermeld.Integratie palliatieve zorg in team/keten

drs. Marike de Meij, hoofd team ondersteunende en Palliatieve Zorg
OLVG, Amsterdam

 Meer informatie volgt z.s.m.

 


Ervaringen van een huisarts met longkanker

drs. Mirjam Willemsen, huisarts
Huisartsenpraktijk Heerlen Noord

 Meer informatie volgt z.s.m.

 

 

 

Facultatief 

Mindfulness

Miep van der Drift, longarts/mindfulnesstrainer
RadboudUMC Nijmegen

 

 

Mindfulness betekent bewust aandacht geven aan dit moment, zonder oordeel. Mild en vriendelijk zijn voor de sensaties en ervaringen die je opmerkt. Dat is niet zo makkelijk. Het leven is druk en de werkdruk vaak hoog. In deze interactieve workshop maak je kennis met mindfulness en de mogelijkheden als arts/zorgverlener en voor de patiënt.

Leerdoelen:
- De deelnemer kent het wetenschappelijke effect van mindfulnesstraining bij patiënten en zorgverlener.
- De deelnemer ervaart in praktische oefeningen hoe bewuste vriendelijke aandacht meer rust, veerkracht en compassie
  kan geven in de hectiek van de dag.