Liverpool!

Onderwerpen en sprekers

Plenair

 

De straatdokter

drs. Michelle van Tongerloo, huisarts en straatarts in Rotterdam
Mijn naam is Michelle van Tongerloo en ik ben huisarts in Rotterdam-Zuid. Daarnaast werk ik als straatarts in de Pauluskerk, een diaconaal centrum in de binnenstad. Ik bied daar zorg aan dak- en thuislozen, verslaafden en mensen zonder geldige verblijfspapieren. Een pittige doelgroep die om een menselijke benadering vraagt.

Mijn patiënten weerspiegelen de grote maatschappelijke problemen waarmee we als samenleving moeten dealen. Als journalist en spreker koppel ik dan ook complexe vraagstukken aan de rauwe realiteit van de spreekkamer.

 


ACP

dr. Ida Korfage, Universitair hoofddocent
Erasmus MC, Universitair medisch centrum RotterdamHet concept advance care planning (ook proactieve zorgplanning genoemd) is veelbesproken.
Er wordt veel van verwacht. Niet al die verwachtingen komen uit.
Wat zijn issues met ACP en hoe kunnen we verder?

Leerdoelen:
- Reflecteren van voor – en nadelen van advance care planning
- Reflecteren op de toekomst van advance care planning

 

 

Palliatieve zorg en spoedzorg

drs. Doutsje Idzenga, SEH-arts, kaderarts palliatieve zorg i.o.
Zelfstandig SEH arts

 

Elk jaar bezoeken zo’n 27.500 mensen de SEH in de laatste maand van hun leven. Dit zijn mensen met veel voorkomende aandoeningen, zoals hartfalen, COPD, longkanker, CVA en pneumonie. Zij presenteren met symptomen als dyspnoe en pijn. Onder zorgverleners op de SEH bestaat weinig kennis van palliatieve zorg. Onderzoek heeft bewezen dat palliatieve zorg van waarde is op de SEH omdat het overdiagnostiek en overbehandeling vermindert, herhaalbezoeken voorkomt, opname verkort en het bevordert dat mensen sterven op de plek van voorkeur. Ik heb een acroniem ontwikkeld, SAFE NOW, dat SEH-zorgverleners kan helpen aandacht te geven aan palliatieve zorg op de SEH.

Leerdoelen:
- De waarde van palliatieve zorg op de SEH.
- Kennis van het acroniem SAFE NOW dat zorgverleners op de SEH kan helpen aandacht te geven aan palliatieve zorg.


 

Wat kan de radiotherapie betekenen in de laatste fase

prof.dr. Yvette van der Linden, radiotherapeut-oncoloog / hoogleraar Palliatieve Geneeskunde
Afdeling Radiotherapie / Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC

 

Bij patiënten met gevorderde longkanker kunnen verschillende klachten ontstaan die tot (enige) spoed manen. Denk hierbij aan forse pijn, dreigende dwarslaesie door wervelmetastasen, progressieve dyspnoe of inklemmingsverschijnselen door hersenmetastasen. Wat zijn de behandelopties? En wanneer is niets doen op zijn plaats?

Leerdoelen:
- Inzicht in indicaties en effectiviteit van palliatieve interventies, met focus op radiotherapie bij gevorderde longkanker.
- Inzicht in tweesporen beleid, waarbij tegelijk ingezet wordt op behandeling van ziekte, en op behoud van kwaliteit van leven.

 
Casuïstiekbespreking

U wordt als deelnemer van harte uitgenodigd als voorbereiding op dit symposium, een casus voor te bereiden om tijdens de casusbespreking te kunnen presenteren.

 

 

Workshops

 

Complexe pijnbehandeling in de longgeneeskunde

drs. Remko Liebregts, anesthesioloog
Amsterdam UMC

 

Via de pijnsyndromen in de longgeneeskunde behandelen we een stuk fysiologie van (complexe) pijn en de behandeling.

Leerdoelen:

- Na het volgen van deze sessie bent u op de hoogte van de pijnsyndromen in de longgeneeskunde.
- Heeft u kennis genomen van de verschillende behandelmogelijkheden.

 

 

Praktische handvatten bij kortademigheid

dr. Kris Mooren, longarts & arts palliatieve zorg
Spaarne Gasthuis, Haarlem

 

Je patiënt met heftige kortademigheid…
Wat zijn goede vragen om te stellen?
Wat zijn de niet-farmacologische opties die we hebben? Hoe kun je je patiënt beter bijstaan? En welke farmacologische opties hebben we tot onze beschikking?

 

'Aan de slag met je eigen vooroordelen'

drs. Karin Pool, longarts
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

drs. Dave Wijker, geestelijk verzorger
Rode Kruis Ziekenhuis

 

Veiligheid in de spreekkamer is een voorwaarde voor goede palliatieve zorg. Zeker bij longgeneeskunde liggen vooroordelen en gedachtenkronkels over roken op de loer. Wat voor effect heeft dat op veiligheid? Hoe zat dat ook al weer met je innerlijke ruimte?

Leerdoelen:
- Hoe kan ik naast m’n patient komen te staan in plaats van tegenover m’n patient.
- Exploratie van je eigen innerlijke ruimte: hoe staat die ervoor en hoe kan ik die optimaliseren?
- Heb ik vooroordelen over roken? Hoe kan ik er anders naar kijken? Hoe kan ik anderen helpen er anders naar te kijken?

 

Palliatieve sedatie

drs. Anne-Marije Buiter, longarts 
Tjongerschans, Heerenveen

drs. Gea Douma, longarts
Treant Zorggroep, Emmen

 

Interactieve workshop waarbij praktijkperikelen rondom palliatieve sedatie zullen worden besproken. Hierbij zal casuïstiek worden afgezet tegen de bestaande richtlijnen.

Leerdoelen:
- Indicatiestelling en uitvoering van palliatieve sedatie.
- Omgaan met problemen die niet in de richtlijn staan vermeld.Communicatie

dr. Olaf Geerse, longarts i.o.
Amsterdam UMC

 

Communicatie in de palliatieve zorg vraagt om vaardigheden, die in de opleiding tot arts niet voldoende aan bod komen. Anderzijds is communicatie de belangrijkste ‘skill’ in het werk met ongeneeslijk zieke patiënten.

Leerdoelen, kennis uitbreiden over de volgende onderwerpen:
- Slecht nieuws brengen.
- Bespreken van prognose.
- Omgaan met moeilijke emoties (boosheid, ‘hopeless/helplessness’, ontkenning).

 

Wel of niet IC

drs. Femke van Vollenhoven, longarts
Medisch Centrum Leeuwarden

dr. Rik Gerritsen, intensivist
Medisch Centrum Leeuwarden

 

We beginnen met een casus gevolgd door een korte theoretische uitleg van de vier principes van de bioethiek. Die passen we dan toe op de casus.

Daarna gaan we in op de algemene overleving statistiek van patiënten met stadium vier ziekte en het verschil tussen de prognose van een algemene populatie en de IC-populatie. Uiteindelijk komen we dan tot het dilemma of je op de IC komt door je stadium vier ziekte of met je stadium vier ziekte. Hierop willen we de groep bevragen en meningen hierover uitwisselen.

 

Facultatief 

dr. Miep van der Drift, longarts/mindfulnesstrainer
RadboudUMC Nijmegen

 

Mindfulness betekent bewust aandacht geven aan dit moment, zonder oordeel. Mild en vriendelijk zijn voor de sensaties en ervaringen die je opmerkt. Dat is niet zo makkelijk. Het leven is druk en de werkdruk vaak hoog. In deze interactieve workshop maak je kennis met mindfulness en de mogelijkheden als arts/zorgverlener en voor de patiënt.

Leerdoelen:
- De deelnemer kent het wetenschappelijke effect van mindfulnesstraining bij patiënten en zorgverlener.
- De deelnemer ervaart in praktische oefeningen hoe bewuste vriendelijke aandacht meer rust, veerkracht en compassie
  kan geven in de hectiek van de dag.