Liverpool!

Uitnodiging

Bij het woord ‘palliatief’ denkt u wellicht vooral aan pijnstilling en zorg rondom het levenseinde. Maar palliatieve zorg gaat allang niet meer over de laatste levensfase, het gaat over vaardigheden die je als longarts dagelijks nodig hebt.

Elk jaar wordt het programma van deze langlopende nascholing aangepast om nieuwe aspecten van palliatieve zorg te belichten. Dit jaar openen we met straatdokter Michelle van Tongerloo, en haar blik op zorg voor mensen die kampen met dakloosheid en verslaving.

Een andere groep patiënten die u waarschijnlijk niet direct koppelt aan palliatieve zorg wordt besproken door Marlies Wijssenbeek, met een sessie over palliatie bij interstitiële longziekten.

Ook kijken we uit naar workshops over ‘Wel of nietnaar de IC’ en ‘Aan de slag met je eigen vooroordelen’. Maar ook jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals pijnbestrijding in de longoncologie, communicatie met ernstig zieke patiënten en symptoombestrijding bij kortademigheid, komen aan bod. Voldoende redenen om u in te schrijven voor de tweedaagse cursus “Liverpool”!